Vragen?

E-mail naar:

Bel op:

+31683160877

Bedrijfsgegevens

Leeromgeving

Modulaire Methode

 

De modulaire instructiemethode is een moderne competentiegerichte instructiemethode die verenigingen bij het gehele opleidingstraject van beginner tot gevorderde ondersteunt.  Een tiental Nederlandse verenigingen werkt momenteel met deze methode, die voor elke vereniging kosteloos te gebruiken valt.
Mocht je interesse hebben, neem dan even contact op.

De Modulaire methode ondersteund zowel gebruikers als verenigingen.

Gebruikersondersteuning

Ondersteuning van roeiers, stuurtjes, coaches en instructeurs gebeurt met behulp van theorieboeken en een roeiapp.

Er zijn vier theorieboeken, die op basis van moderne inzichten, het roeien, sturen, afstellen en instructiegeven beschrijven. Deze beschrijvingen zijn generiek, zowel bij studenten- als burgerverenigingen bruikbaar, en gemaakt om eenieder met kennis te ondersteunen. 

Daarnaast is een belangrijk gedeelte van de theorie uit deze theorieboeken opgenomen in een cloud app: www.RoeiApp.nl. 

Deze online roei-encyclopedie bevat:

  • het grootste Nederlandse roeiwoordenboek;
  • de Nederlandse roeihaal van in- tot uitpik;
  • 55 roeifouten met video's en oefeningen die helpen;
  • 37 roei-oefeningen met video's uitgelegd (ook differentieel leren);
  • alle stuurcommando's uitgeschreven;
  • 28 afstelbegrippen met foto's uitgelegd;
  • een roeicalculator, om bijvoorbeeld 500m splits om te rekenen;
  • ergometerschema's;
  • de NL roeikalender met links naar alle Nederlandse wedstrijden.
RoeiApp

Verenigingsondersteuning

De modulaire methode ondersteund verenigingen met behulp van verschillende cursussen en ontleend zijn naam aan het feit dat elke cursus uit een aantal modules is opgebouwd. Elke module behandeld een aspect van het roeien, denk bijvoorbeeld aan in- en uitstappen, manoeuvreren of aanleggen. De cursussen kunnen door een vereniging eenvoudig om maat worden gemaakt door modules toe te voegen, weg te laten of te wijzigen. 

Instructeurs krijgen in de cursussen niet voorgeschreven hoe ze instructie moeten geven, maar aan welke slagingseisen de cursist moet voldoen. Dit voorkomt – voor roeier, instructeur en examinator – verrassingen bij het afnemen van de roeiproef. Daarnaast wordt hen ondersteuning geboden met verwijzingen naar de achterliggende theorie, voorbeeldoefeningen en een uitgebreid naslagwerk met de remedies tegen veel gemaakte fouten.

Tenslotte werkt de methode consumentisme tegen, door roeiers en roeisters zelf verantwoordelijk te laten zijn voor zijn of haar voortgang. Voor iedere cursist wordt op een persoonlijk voortgangsvel door de instructeur(s) bijgehouden welke modules geïnstrueerd, geoefend en getoetst zijn. Daarmee is de voortgang voor iedereen inzichtelijk en kan de cursist van verschillende instructeurs instructie krijgen. 

Opleidingen

Het individuele deel van de modulaire methode wordt ook ondersteund met een opleiding voor instructeurs en een vervolgopleiding voor coaches. De cursus wordt door de cursisten die hem gevolgd hebben gewaardeerd met een 7.9 (overall), het niveau van de cursus met een 8.0, de docent met een 8.6 en het cursusmateriaal met een 8.2. Referenties van de cursisten van drie verenigingen zijn beschikbaar.

Hebben u of uw vereniging interesse? Neem dan even contact op.

 Actuele versies theorieboeken en cursussen

Theorieboek roeien: december 2017              Beginnerscursus roeien (A5-formaat): december 2017*
Theorieboek sturen: december 2017*   Vervolgcursus roeien (A5-formaat): december 2017*
Theorieboek instructie: december 2017   Beginnerscursus sturen (A5-formaat): december 2017*
Theorieboek afstellen: december 2017   Vervolgcursus sturen (A5-formaat): december 2017*
Theorieboek coachen: verschijnt in 2018   Cusrsus boordroeien (A5-formaat): december 2017*

* Inhoudelijk niet gewijzigd t.o.z.v. de versie oktober 2009

Downloads

De actuele versies zijn hier te downloaden.

 

 

 

Legetøj og BørnetøjTurtle